wyprzedaż 2
Socjolingwistyka
Onomastica
Polonica
Język Polski. Rocznik CIII zeszyt 2
Helena Grochola-Szczepanek, Rozmowy na Spiszu
Szyk jednostek funkcyjnych we współczesnym języku polskim
Słownik gwar polskich, t. 10, z. 4 (35)
Z kresów wschodnich na zachodnie. Tom 2
Dwa łacińskie rozariusze z polskimi glosami
Laktancjusz, Boskie pouczenia, księgi I-III
Dziedzictwo indoeuropejskie w staropolszczyźnie
Nazwy miejscowe Polski - tom XVI: Stb-Sy
POLONICA. Tom XLII
Rozariusze z polskimi glosami
Katarzyna Konczewska, Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie