wyprzedaż 2
Socjolingwistyka
Onomastica
Polonica
Język Polski. Rocznik CII zeszyt 4
POLONICA. Tom XLII
Onomastica LXVI
Dwa łacińskie rozariusze z polskimi glosami
Laktancjusz, Boskie pouczenia, księgi I-III
Dziedzictwo indoeuropejskie w staropolszczyźnie
Zagadnienia metodologii i filozofii językoznawstwa
Nazwy miejscowe Polski - tom XVI: Stb-Sy
Z kresów wschodnich na zachodnie
Rozariusze z polskimi glosami
Katarzyna Konczewska, Polacy i język polski na Grodzieńszczyźnie
Obraz społeczności wiejskiej