Polityka prywatności

Klient składający zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych przez księgarnię wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

Dane osobowe zamawiającego podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient księgarni ma prawo wglądu w swoje dane zapisane w księgarni oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.