Regulamin


Regulamin sprzedaży wydawnictw Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk


Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży wydawnictw Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk za pośrednictwem księgarni internetowej.

Właścicielem księgarni internetowej jest Instytut Języka Polskiego PAN z siedzibą przy al. Mickiewicza 31 w Krakowie, zarejestrowany w rejestrze instytutów naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod nr RIN-I-8/99, posiadający nr identyfikacji podatkowej NIP 675-00-01-892 oraz nr statystyczny REGON 357534720, adres e-mail: ijp@ijp.pan.pl, tel.(12)632-56-92.


Zamawianie wydawnictw

Zamówienia wydawnictw znajdujących się w ofercie księgarni internetowej Instytutu Języka Polskiego PAN są przyjmowane:

  • za pośrednictwem strony internetowej sklep.ijp.pan.pl przez wypełnienie formularza zamówienia;
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 14 pod nr tel. 12 623-56-92, w.107 ;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@ijp.pan.pl.

Po złożeniu zamówienia przez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklep.ijp.pan.pl klient otrzymuje e-mailem automatycznie generowane potwierdzenie. Zamówienie przesłane pocztą elektroniczną zostanie potwierdzone przez pracownika księgarni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Jeśli wydawnictwa są zamawiane przez klientów prowadzących działalność gospodarczą lub będących podatnikiem VAT, prosimy o podanie NIP-u. Dla firm i instytucji wystawiamy faktury VAT płatne przelewem, z 14-dniowym terminem płatności.


Ochrona danych osobowych

Klient składający zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych przez księgarnię wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.
Dane osobowe zamawiającego podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient księgarni ma prawo wglądu w swoje dane zapisane w księgarni oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.


Ceny wydawnictw

Ceny wydawnictw znajdujących się w ofercie księgarni internetowej IJP PAN są cenami brutto, uwzględniającymi 5% VAT na książki oraz 8% VAT na czasopisma. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i dotyczą tylko sprzedaży detalicznej w księgarni internetowej.
Właściciel księgarni internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach wydawnictw znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.


Koszty przesyłki

Księgarnia IJP PAN wysyła zamówienia na terenie Unii Europejskiej.

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Przy płatności przelewem i przedpłacie — 18 zł, przy zaliczeniu pocztowym — 22 zł. Koszt przesyłki jest stały, niezależny od wagi i wartości zamówienia. Powyższe opłaty dotyczą tylko przesyłek na terenie Polski. Przy wysyłce wydawnictw poza granice Polski jej koszt jest określany indywidualnie dla danego zamówienia, a klient jest informowany mailowo, przy czym zarówno ceny wydawnictw, jak i koszty wysyłki są przeliczane na euro wg aktualnego średniego kursu walut NBP. Wydawnictwa zamówione przez klientów indywidualnych z zagranicy są wysyłane po otrzymaniu przedpłaty na rachunek bankowy IJP PAN.

Wydawnictwa IJP PAN zamawiane w księgarni internetowej są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Formy płatności

Zamawiający może wybrać następujące formy płatności:
  • za zaliczeniem pocztowym (na terenie Polski) — należność płatna przy odbiorze zamówienia;
  • gotówka — należność płatna przy odbiorze zamówienia w siedzibie IJP PAN przy al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-14. Płatność kartą nie jest możliwa;
  • przelew lub przedpłata na rachunek bankowy IJP PAN (Bank Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku: 89 1130 1150 0012 1267 3820 0013).

Klient składający zamówienie, po potwierdzeniu jego przyjęcia przez księgarnię, zawiera umowę sprzedaży z właścicielem księgarni internetowej IJP PAN i jest zobowiązany do zapłaty za zamówione wydawnictwa.


Realizacja zamówień

Zamówienia są realizowane w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez księgarnię internetową, przy czym przez realizację zamówienia należy rozumieć przygotowanie przesyłki i przekazanie jej Poczcie Polskiej do doręczenia. Przewidywany czas doręczenia przesyłki jest określony przez aktualnie obowiązujące przepisy i taryfikatory Poczty Polskiej. Wydawnictwa zamawiane przez klientów indywidualnych wybierających formę przedpłaty są wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym IJP PAN.


Reklamacje i zwroty

Jeśli zamówione wydawnictwa posiadają wady techniczne, należy je odesłać w ciągu miesiąca od daty otrzymania przesyłki na adres księgarni:


Księgarnia, Instytut Języka Polskiego PAN

al. Mickiewicza 31

31-120 Kraków


podając przyczynę reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwa książka lub czasopismo zostaną wymienione. W przypadku braku możliwości wymiany klienci otrzymają zwrot pieniędzy. Poniesiony koszt opłaty pocztowej zostanie zwrócony po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U., poz. 827 z późniejszymi zmianami) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, tj. od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W tym celu można wykorzystać formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej sklepu Księgarnia IJP PAN -  formularz zwrotu.

Jeśli zamówione wydawnictwa zostały już opłacone przez klienta, a paczka doręczona adresatowi, należy ją odesłać razem z otrzymaną fakturą i oświadczeniem odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Księgarnia zwraca należność za odesłane wydawnictwa przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu.

Wydawnictwa zwracane z powodu odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży klient wysyła na własny koszt.


Złożenie zamówienia w księgarni internetowej IJP PAN jest jednoznaczne z akceptacją ww. warunków sprzedaży.