RODO


Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych, w załączeniu przekazujemy informację dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej IJP PAN z siedzibą: al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków. W Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk powołano Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem poprzez wysłanie wiadomości na adres: ioda@ijp.pan.pl.

Dane osobowe w Księgarni internetowej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, przetwarzane są:

  1. W celu realizacji złożonego zamówienia i obsługi reklamacji. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia, a także obsługi zamówienia, natomiast niepodanie tych danych, skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); natomiast w zakresie danych, które są podane dobrowolnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  2. W celu realizacji obowiązków ustawowych, które ciążą na Administratorze i wynikają w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest obowiązek prawny, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. W celach analitycznych (usunięte zostają informacje umożliwiające zidentyfikowanie konkretnej osoby) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności klientów Księgarni, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia polityki wydawniczej prowadzonej w IJP PAN.
  4. W celu ewentualnego ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

W związku z realizacją usług Księgarni Internetowej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Państwa dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, a w szczególności dostawcom oprogramowania informatycznego i księgowego, bankom i operatorom płatności, kurierom, Poczcie Polskiej S.A. (w związku z realizacją zamówienia).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punktach 1-4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, prawo do jej wycofania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane mogą pobyć przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.