• Język Polski. Rocznik C zeszyt 3

Język Polski. Rocznik C zeszyt 3


Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku wydawane jest jako kwartalnik.

ISSN 0021-6941


Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • SEBASTIAN PRZYBYSZEWSKI: O użyciu operatorów kwantyfikacji ogólnej w zdaniach przeczących
 • ADAM DOBACZEWSKI: Parataktemy vs asyntagmatyki, czyli różne oblicza kookurencji tekstowej
 • PIOTR WOJDAK: Dwurodzajowe jednostki rzeczownikowe M2/M3 z obocznością -a/-u w D.lp. Modelowanie relacji między końcówkami a alternantami rodzajowymi na podstawie frekwencji
 • KRZYSZTOF JASKUŁA, JOLANTA SZPYRA-KOZŁOWSKA: Wychódźc, Pcim i Rzgów. Grupy spółgłoskowe w nazwach miejscowości w świetle fonotaktyki polskiej
 • AGNIESZKA PIELA: Kłopotliwe kwalifikatory chronologiczne w słownikach języka polskiego
 • BEATA ZIAJKA: Ludowe opowieści wierzeniowe – problemy i możliwości badawcze
 • RENATA KUCHARZYK: Neosemantyzacja wyrazów premiera i premierowy we współczesnej polszczyźnie
 • JAKUB BOBROWSKI: Historia leksemu badylarz (na marginesie prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN)
 • EWA MŁYNARCZYK: Wyraz gildia w dawnej i współczesnej polszczyźnie
 • JADWIGA STĘPNIK-SZEPTYŃSKA, RAFAŁ SZEPTYŃSKI: Chronologizacja polskiego słownictwa – współczesna praktyka


JUBILEUSZE

 • PIOTR ŻMIGRODZKI: Osiemdziesięciolecie Profesora Bogusława Dunaja


RECENZJE

 • KATARZYNA GRYCH, SEBASTIAN WIELOSZ: Joanna Hryniewska, Substytucje nazwisk Polaków w języku chińskim
 • WALDEMAR CZACHUR: Maria Wojtak, Wprowadzenie do genologii


VARIA

 • JAN WAWRZYŃCZYK: Z notatnika rechronologizatora: outsider
 • PIOTR ŻMIGRODZKI: Rewizja rechronologizacji. W odpowiedzi Janowi Wawrzyńczykowi
 • Nowości wydawnicze


Język Polski. Rocznik C zeszyt 3

 • Kod Produktu: Język Polski. Rocznik C zeszyt 3
 • Dostępność: 22
 • 25,00zł

 • Bez podatku: 25,00zł