• Polonica t. XXXIX

POLONICA. Tom XXXIX, red. naczelny Rafał Górski, Kraków 2019, 255 s.


POLONICA są ogólnopolskim rocznikiem wydawanym przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie od 1975 roku.

Tematyka czasopisma koncentruje się w szczególności wokół badań nad gramatyką i semantyką współczesnej polszczyzny, przyjmowane są również artykuły dotyczące teorii i metodologii lingwistycznej a także zagadnień historycznych.


Numer ISSN: 0137-9712
Numer e-ISSN: 2545-045X


Spis treści:

ROZPRAWY
Jan Winkowski, Przed i aż do. Badanie eksperymentalne dwóch przyimków czasowych
Beata Raszewska-Żurek, Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory pojęcie to ubranie
Renata Gliwa, Fluencja słowna w zakresie wybranych kategorii nazw własnych i pospolitych w przebiegu otępienia w chorobie Alzheimera
Maciej Grochowski, Kategorie gramatyczne w dorobku Romana Laskowskiego
Adam Przepiórkowski, Status gramatyczny predykatywnych szkoda, wstyd, żal raz jeszcze
Monika Bielińska, Status i istota leksykografii. Stanowiska i kontrowersje
Barbara Pukalska, Wybrane przykłady walencji czasownikowej w języku mieszkańców polskiej części Spisza (na materiale z Korpusu Spiskiego)
Bartłomiej Alberski, Właściwości składniowe i semantyczne jednostek z ciągiem potąd
Dagmara Maryn-Stachurska, O znaczeniu przedmiotowym i metatekstowym jednostek normalny i normalnie
Krystian Pilch, Wyrażenia przysłówkowe określające relacje przestrzenne w gwarze spiskiej (na podstawie danych z Korpusu Spiskiego)
Jarosław Pacuła, O rozwoju semantycznym socjolektalnej amby
Małgorzata Weronika Czachor, Dystrybucja polskich imiesłowów: styl funkcjonalny i długość zdania


RECENZJE
Dorota Filar, Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w teorii i praktyce przekładu artystycznego


JUBILEUSZE
Jadwiga Waniakowa, 90-lecie Profesora Jana Basary

Polonica t. XXXIX

  • Kod Produktu: Polonica t. XXXIX
  • Dostępność: 15
  • 62,00zł

  • Bez podatku: 62,00zł

Produkty Powiązane

Polonica XLII

Polonica XLII

POLONICA. Tom XLII, red. naczelny Rafał Górski, Kraków 2022, 175 s.POLONICA są ogólnopolskim ro..

130,00zł Bez podatku: 130,00zł