• Onomastica LVI

Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Rocznik LVI, red. naczelny Aleksandra Cieślikowa, Kraków 2012, 265 s.

Onomastica LVI

  • Dostępność: 19
  • 20,00zł