• Onomastica LV

Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Rocznik LV, red. naczelny Aleksandra Cieślikowa , Kraków 2011, 307 s.

Onomastica LV

  • Dostępność: 16
  • 20,00zł