• Język Polski. Rocznik C zeszyt 1

Język Polski. Rocznik C zeszyt 1


Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku wydawane jest jako kwartalnik.

ISSN 0021-6941


Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • PIOTR ŻMIGRODZKI: Powstanie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i jego rozwój organizacyjny do 1939 roku
 • SYLWIA PRZĘCZEK-KISIELAK: O czystość mowy polskiej? Dyskusje o zapożyczeniach na łamach „Języka Polskiego” w latach 1913–1939
 • PIOTR WOJDAK: Oboczność -a/-u w D.lp. a dwurodzajowość M2/M3 – antysystemowe „skrzyżowanie”
 • MARIOLA WOŁK: Polisemia czy pozory polisemii? Między znaczeniem a użyciem wyrażenia
 • ALICJA LABIJAK: Językowe aspekty zawierania umów, czyli o swobodzie kontraktowania w świetle teorii językoznawczych
 • MAGDALENA PUDA-BLOKESZ: Odwołania mitologiczne w polskiej chrematonimii funeralnej – rekonesans
 • JOANNA SZERSZUNOWICZ: Parametry opisu realizacji modelu frazeologicznego na przykładzie związków utworzonych według schematu ANIOŁ nie NNOMPERS
 • GRZEGORZ SZPILA: Kto strzela, a kto kule nosi: przysłowia w krzyżówkach

PROJEKTY I PROPOZYCJE BADAWCZE

 • BEATA JAROSZ: Język zawodowy polskich dziennikarzy jako problem badawczy. Uwagi wstępne

RECENZJE

 • ANNA MISZTA: Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech Aleksy Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina

KRONIKA

 • MACIEJ RAK: Konferencja Słowiańska frazeologia gwarowa II, Kraków, 11–12 października 2019 roku

VARIA

 • ALICJA PSTYGA, LUCYNA WARDA-RADYS: 60 lat Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
 • JANUSZ SIATKOWSKI: O zagadkowych materiałach do Niemieckiego atlasu językowego z czasów II wojny światowej
 • Nowości wydawnicze

Język Polski. Rocznik C zeszyt 1

 • Kod Produktu: Język Polski. Rocznik C zeszyt 1
 • Dostępność: 21
 • 25,00zł

 • Bez podatku: 25,00zł