• Język Polski. Rocznik C zeszyt 2

Język Polski. Rocznik C zeszyt 2


Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku wydawane jest jako kwartalnik.

ISSN 0021-6941


Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 • ADAM PAWŁOWSKI, ANNA ŁACH: Informacja czy perswazja? Tytuły publikacji naukowych w świetle badań empirycznych
 • ALEKSANDER KIKLEWICZ: Znaczenie jednostki leksykalnej a tekst precedensowy
 • PIOTR WOJDAK: Oboczność -a/-u w D.lp. a dwurodzajowość M2/M3 w świetle badań korpusowych sterowanych słownikami
 • PIOTR KRZYŻANOWSKI: Nieodmienność rzeczowników w systemie norm współczesnej polszczyzny
 • JOLANTA SZPYRA-KOZŁOWSKA: Pogodyn, pogodynek czy prezenter pogody? Nowe nazwy męskie i językowe mechanizmy ich tworzenia
 • RAFAŁ ZARĘBSKI: Cerkiewnosłowiańskie i wschodniosłowiańskie wpływy językowe w warstwie onimicznej przekładów biblijnych Szymona Budnego (na materiale Nowego Testamentu)
 • MAREK OSIEWICZ: Zróżnicowanie ekstensji tekstowej wariantów graficznych w Sprawie chędogiej o męce Pańskiej (kodeks Wawrzyńca z Łaska, 1544)
 • KRZYSZTOF MAĆKOWIAK: Leksemy nazywające członków stanu chłopskiego w polskiej publicystyce oświeceniowej
 • IRENA JAROS: Czy słowik śpiewa w chęchach?, czyli kilka słów o pewnym regionalizmie

RECENZJE

 • ALICJA WITALISZ: Agnieszka Cierpich, Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej
 • PIOTR ŻMIGRODZKI: Adam Dobaczewski, Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi‑tautologie w języku polskim

VARIA

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2019 roku – wersja skrócona
 • Nowości wydawnicze


Język Polski. Rocznik C zeszyt 2

 • Kod Produktu: Język Polski. Rocznik C zeszyt 2
 • Dostępność: 23
 • 25,00zł

 • Bez podatku: 25,00zł