• Język Polski. Rocznik C zeszyt 4

Język Polski. Rocznik C zeszyt 4

 

Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku wydawane jest jako kwartalnik.

ISSN 0021-6941

 

Spis treści:

 

Artykuły i  rozprawy:

·         Piotr Żmigrodzki: Sto roczników „Języka Polskiego”

·         Stanisław Koziara: Próba periodyzacji dziejów polszczyzny biblijnej

·         Paulina Michalska-Górecka: Nazwy sekwatywne związane z reformacją w słowniku S.B. Lindego

·         Gerd Hentschel: Regiolekt śląski i język polski wśród użytkowników śląskiego

·         Mirosława Siuciak: Polska agitacja patriotyczna w prasie górnośląskiej okresu powstań i plebiscytu (1919–1921)

·         Monika Buława: Przekleństwa z komponentem szlag/szlak w języku ogólnopolskim i w gwarach

·         Tatiana Kananowicz: Rama modusowa tekstu naukowego. Propozycja metodologii opisu (na materiale tekstów z obszaru humanistyki)

·         Agnieszka Cierpich-Kozieł: Koronarzeczywistość – o nowych złożeniach z członem korona- w dobie pandemii

 

Projekty i propozycje badawcze:

·         Jolanta Ignatowicz-Skowrońska: Założenia słownika etymologicznego polskich frazeologizmów

 

Recenzje:

·         Anna Czelakowska: Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz, Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym

·         Monika Szymańska: Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Zatorska, Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi)

 

Varia

·         Nowości wydawnicze

·         Recenzenci artykułów z C rocznika „Języka Polskiego”

Język Polski. Rocznik C zeszyt 4

  • Kod Produktu: Język Polski. Rocznik C zeszyt 4
  • Dostępność: 24
  • 25,00zł

  • Bez podatku: 25,00zł