• Barbara Czopek-Kopciuch, Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry
Barbara Czopek-Kopciuch, Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry, Kraków 2004,117 s.
seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 120

Autorka bazuje na blisko 40 tys. nazwisk polskiego pochodzenia w Zagłębiu Ruhry, które opracowano w przygotowywanym słowniku „Lexicon Familen namen polnische herkunft im Ruhrgebiet”. W książce omówiona jest struktura semantyczna i morfologiczna nazwisk oraz pokazane są sposoby adaptacji do języka niemieckiego. Istotne jest też wskazanie na nazwisko jako element tożsamości.

[ze Wstępu]

Książka ta powstała w trakcie opracowywania słownika nazwisk pochodzenia polskiego w Zagłębiu Ruhry. Pomysłodawcą projektu był dr Johannes Hoffmann z Uniwersytetu w Dortmundzie. Podstawą słownika stały się książki telefoniczne z tego regionu z lat 1994-1995 i 1995-1996, opublikowane w czerwcu 1995 r. przez firmę Topware PD Sendce GmbH, Quadrat O 3,2, 68161 Mannheim na płycie CD. W drodze żmudnej selekcji wydobyto z nich nazwiska polskiego pochodzenia i poddano analizie.

Uwagę naszą zwróciło bogactwo form, rozmaite sposoby dostosowania nazwisk do systemu języka niemieckiego. (...) Uznano za konieczne przygotowanie morfologicznego opracowania, które pokazywałoby strukturę, semantykę, podłoże gwarowe tych nazwisk, a przede wszystkim to, w jaki sposób nazwiska polskie były niemczone. I to jest zasadniczy cel mojej rozprawy.

Barbara Czopek-Kopciuch

SPIS TREŚCI

WSTĘP
 I. STAN BADAŃ  
II. POLACY W ZAGŁĘBIU RUHRY  
III. JĘZYK POLSKI W ZAGŁĘBIU RUHRY  
IV. ANALIZA SEMANTYCZNO-STRUKTURALNA NAZWISK 
V. CECHY GWAROWE W NAZWISKACH POLSKICH W ZAGŁĘBIU RUHRY  
VI. SPOSOBY PRZEJMOWANIA NAZWISK POLSKICH   
1. Adaptacje graficzno-fonetyczne       
Wokalizm       
Konsonantyzm    
2. Adaptacje morfologiczne  
3. Adaptacje leksykalne 
VII. NAZWISKO JAKO ELEMENT TOŻSAMOŚCI 

LITERATURA 
DIE FAMILINNAMEN POLNISCHER HERKUNFT IM RUHRGEBIET. ZUSAMMENFASSUNG 

Barbara Czopek-Kopciuch, Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry

 • Kod Produktu: Barbara Czopek-Kopciuch, Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry
 • Dostępność: 29
 • 9,99zł

 • Bez podatku: 9,99zł