• Elena Palinciuc-Dudek, Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku
Elena Palinciuc-Dudek, Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku, Kraków 2011, 310 s.

Autorka podjęła temat dotychczas nieopisywany. Przedstawia w sposób wszechstronny nazwy osobowe polskich osiedleńców w Mołdawii na reprezentatywnej próbie. Zajmuje się ich historią, pochodzeniem, budową i wpływem obcym na ich językowy kształt. Wnosi w ten sposób wkład do polskich badań onomastycznych na pograniczach językowych, jak też do badań nad językiem polonijnym i kontaktami językowymi. Książka jest także ważna dla Polonii mołdawskiej. Zebrany i wszechstronnie objaśniony materiał antroponimiczny ocala od zapomnienia nazwiska Polaków mieszkających w Mołdawii, dokumentuje i przywołuje historie ich nosicieli, może być pomocą dla osób poszukujących polskiej tożsamości. Pracę Eleny Palinciuc-Dudek oceniam wysoko. Może być zaliczona do znakomitych w swoim gatunku.
Z recenzji prof. dr hab. Marii Malec

Książka Eleny Palinciuc-Dudek likwiduje białą plamę na mapie polskiej antroponimii, wnosi nowe spostrzeżenia do polskiej onomastyki i historii języka, a także opisu kontaktów językowych. Spostrzeżenia te wynikają z dogłębnej, solidnej analizy nowego, nieopracowanego dotychczas materiału.
Z recenzji prof. dr hab. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej

Elena Palinciuc-Dudek, Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku

  • Kod Produktu: Elena Palinciuc-Dudek, Nazwiska i imiona Polaków
  • Dostępność: 29
  • 20,00zł

  • Bez podatku: 20,00zł