• Iwona Cechosz-Felczyk, Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan

Iwona Cechosz-Felczyk, Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan (Greczan) na Podolu, Kraków 2004, 398 s.

seria: Polskie Słownictwo Kresowe, pod red. Janusza Riegera


O pożytkach płynących z opracowania dużego słownika polszczyzny jednej wsi  [fragmenty]

Dr I. Cechosz-Felczyk przedstawia obszerne współczesne słowniki gwarowe z dwóch wsi polskich na Podolu. Słownik Oleszkowiec, najobszerniejszy z dotychczasowych, zawiera ponad 5200 wyrazów, słownik Hreczan (Greczan) nieco mniej (ponad 2850). Obydwa są bogato ilustrowane  przykładami użycia wyrazów hasłowych. Prezentowane tu słowniki nie są wielkie, bo w czasie krótkich wyjazdów zwracaliśmy uwagę także na fonetykę i morfologię  badanych gwar, ale dostatecznie duże, by na ich podstawie pokusić się o badania nad słownictwem kresowym. Wypytując w 1993 roku wraz z I. Cechosz i E. Dzięgiel informatorów, gnębiąc ich pytaniami o nazwy przedmiotów i ich najdrobniejsze części, o nazwy czynności w zakresie różnych dziedzin słownictwa  według kwestionariusza K. Dejny i własnego, też według  zestawionych wcześniej tematów, pytając o różne formy tych wyrazów, nie przypuszczałem nawet, że uda się zgromadzić tak wielki i tak ciekawy materiał (...)

Janusz Rieger

Iwona Cechosz-Felczyk, Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan

  • Kod Produktu: Iwona Cechosz-Felczyk, Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan
  • Dostępność: 29
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł