• Katarzyna Skowronek i Mariusz Rutkowski, Media i nazwy

Katarzyna Skowronek i Mariusz Rutkowski, Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej, Kraków 2004, 172 s.


    Studium Media i nazwy wyróżnia się oryginalnym i bogatym sposobem interpretacji funkcjonowania nazw medialnych w komunikacji współczesnego polskiego społeczeństwa , przeobrażającego się w społeczeństwo informacyjne. Zaletą metody zastosowanej przez Autorów jest widzenie związków między nazwami a niezwykle skomplikowaną rzeczywistością, którą one symbolizują w wieloraki sposób. Ten rodzaj oglądu eksponuje nowe zjawiska w opisie semantyki i pragmatyki nazw  własnych.

prof. dr hab. Władysław Lubaś


    Autorzy pracy uświadamiają nam problemy komunikacji medialnej i wartość, jaką stanowi nazwa zarówno dla odbiorcy, jak i nadawcy medialnego. Książka skierowana jest nie tylko do językoznawców, lecz także do medioznawców, dziennikarzy, socjologów, badaczy kultury i wszystkich, którzy interesują się rolą mediów i ich nazw we współczesnym świecie.

prof. dr hab. Aleksandra CieślikowaKatarzyna Skowronek i Mariusz Rutkowski, Media i nazwy

  • Kod Produktu: Katarzyna Skowronek i Mariusz Rutkowski, Media i nazwy
  • Dostępność: 27
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł