• Myśli ważne Jana Kochanowskiego

Myśli ważne Jana Kochanowskiego, wybór i opracowanie Zofia Bukowcowa, Dorota Janeczko, Krystyna Kajtoch we współpracy z Krystyną Datą i Urszulą Poprawską, Kraków 2004, 84 s.


Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie,

Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie  


    Myśli ważnych - aforyzmów, sentencji, przysłów ... - jest w utworach Jana Kochanowskiego bardzo dużo (znaczną ich część można nazwać skrzydlatymi słowami, bo są ogólnie znane i przytaczane). Są to najczęściej zdania dwuwersowe, też jedno-, trzy-, czterowersowe. Mówią one pięknie i jasno o stosunku Boga do człowieka i świata, człowieka do Boga, o postępowaniu ludzi, ich wadach, o życiu, miłości i śmierci, o patriotyzmie, o poezji....

    Do tej książeczki autorki wybrały z tekstów Kochanowskiego te, które są ich zdaniem najważniejsze, najciekawsze, i podzieliły je  na kilkanaście grup tematycznych. Czyta się te wybrane "myśli" - czy to kolejno, czy na wyrywki - z zainteresowaniem, także z zadumą. Zainteresowanie może skłonić Czytelnika  do zapoznania się z szerszymi kontekstami, a nawet z całymi utworami, z których przytoczone  zdania pochodzą.

prof. dr hab. Marian Kucała    

Myśli ważne Jana Kochanowskiego

  • Kod Produktu: Myśli ważne Jana Kochanowskiego
  • Dostępność: 30
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł