Nowe studia leksykograficzne 2, red. naukowa Piotr Żmigrodzki, Renata Przybylska, Kraków 2008, 287 s.


[fragmenty Przedmowy]

Drugi tom Nowych studiów leksykograficznych, który oddajemy Czytelnikowi, zawiera materiał bardziej zróżnicowany niż tom pierwszy. Tak jak poprzednio, najwięcej miejsca zajmują analizy i rozważania związane z projektem Wielkiego słownika języka polskiego (...) Zdecydowaliśmy się jednak rozszerzyć formułę tomu, włączając doń także rozważania innych kwestii związanych ze słownikowym opisem języka.

Zawartość niniejszego tomu dla wygody Czytelnika podzielono na trzy zasadnicze bloki problemowe. Autorzy dziewięciu studiów prezentowanych w dziale pierwszym, zatytułowanym Nad koncepcją Wielkiego słownika języka polskiego, zajmują się szczegółowymi problemami opisu leksykograficznego w WSJP, takimi jak zasady opisu tzw. wyrażeń funkcyjnych, frazemów, skrótów i skrótowców, przymiotników relacyjnych, a także kwestiami konstrukcji poszczególnych składników artykułu hasłowego (...)

W dziale drugim, pod nazwą Ogólne i szczegółowe problemy leksykografii, zgromadzono studia na różnorodne tematy leksykograficzne i metaleksykograficzne. Autorami są lingwiści z różnych ośrodków naukowych naszego kraju; wśród nich obecni lub - mamy nadzieję - przyszli członkowie zespołu słownikowego WSJP (...)

Trzecia grupa tematyczna  Leksykografia za granicą obejmuje cztery teksty o charakterze informacyjnym, przybliżające polskiemu odbiorcy zagraniczne (dwa niemieckie, jeden francuski oraz irlandzki) projekty leksykograficzne (z czego aż trzy dotyczą leksykografii komputerowej, internetowej)

Piotr Żmigrodzki

Renata Przybylska

Kraków, kwiecień 2008

Nowe studia leksykograficzne. Tom 2

  • Kod Produktu: Nowe studia leksykograficzne. Tom 2
  • Dostępność: 29
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł