• Renata Kucharzyk, Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich

Renata Kucharzyk, Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich, Kraków 2010, 212 s.


Cel pracy i rozwiązania metodologiczne  [fragmenty]

Prowadzona w tej pracy analiza ma na celu:

- omówienie funkcjonowania słownictwa odantroponimicznego w gwarach polskich

- uchwycenie mechanizmów powstawania leksemów odantroponimicznych, ze szczególnym naciskiem na apelatywizację i pseudoapelatywizację,

- odnotowanie kulturowych i psycholingwistycznych aspektów zjawiska, czyli odpowiedź na pytanie, jak w procesie nominacji odzwierciedlają się właściwości ludzi, którzy spośród wielu elementów składających się na konotację wybierają kilka, a niekiedy tylko jeden.

Niniejsze rozważania są ograniczone do wyrazów powstałych z udziałem jednej tylko kategorii antroponimów, a mianowicie imion (...)


Renata Kucharzyk, Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich

  • Kod Produktu: Renata Kucharzyk, Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polski
  • Dostępność: 22
  • 20,00zł

  • Bez podatku: 20,00zł