• Artur Czesak, Joanna Okoniowa, Jadwiga Waniakowa, Standard zapisu fonetycznego polskich tekstów gwarowych

Artur Czesak, Joanna Okoniowa, Jadwiga Waniakowa, Standard zapisu fonetycznego polskich tekstów gwarowych, Kraków 2004

W pracy przedstawiono wykaz znaków służący zapisowi fonetycznemu mówionych tekstów gwarowych. Opracowano go na podstawie dotychczasowych prac, doświadczeń autorów Małego atlasu gwar polskich oraz Słownika gwar polskich, badaczy terenowych i leksykografów zajmujących się polskim dorobkiem dialektologicznym. Wykaz powstał w trosce o jednolity sposób utrwalania tekstów na piśmie.

[fragment Wstępu]


Artur Czesak, Joanna Okoniowa, Jadwiga Waniakowa, Standard zapisu fonetycznego polskich tekstów gwarowych

  • Kod Produktu: Standard zapisu fonetycznego polskich tekstów gwarowych
  • Dostępność: 18
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł