• Urszula Bijak, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego

Urszula Bijak, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego, Kraków 2001, 368 s.

[fragment Wstępu]

Przedmiotem monografii są nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego. Badaniami objęto nazwy obiektów, które są lub były w przeszłości samodzielnymi jednostkami osadniczymi (miasta i wsie), oraz nazwy miejscowości zaginionych, które według ustaleń historyków znajdowały się na tym obszarze. Podstawą opracowania jest materiał nazewniczy pochodzący z terenu południowej części XVI-wiecznego województwa mazowieckiego. W tym okresie zamknął się na ziemiach polskich podstawowy "zrąb osadniczy". Wtedy uformowały się ostatecznie granice Mazowsza, które przetrwały aż do zaborów. Granicę badanego terenu wyznacza na północy linia Wisły i Bugu, na wschodzie i południu - zewnętrzna granica Mazowsza z Podlasiem i Małopolską, a na zachodzie - granica wewnętrzna z województwem rawskim (...)

Urszula Bijak

Urszula Bijak, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego

  • Kod Produktu: Urszula Bijak, Nazwy miejscowe południowej części
  • Dostępność: 3
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł