• Ewa Dzięgiel, Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych

Ewa Dzięgiel, Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych, Kraków 2001, 212 s.

[fragment Wstępu]

Celem pracy jest przede wszystkim opis fleksji imiennej i werbalnej gwary polskiej na Ukrainie w kontekście dialektologii opisowej, socjolingwistyki oraz teorii kontaktów językowych. Włączenie do opisu problematyki  teorii kontaktów językowych (w tym zagadnienia bilingwizmu) oraz socjolingwistyki jest o tyle  uzasadnione, że mamy tu do czynienia z gwarą wyspową w ukraińskim otoczeniu. Na Ukrainie nie ma obecnie zwartych obszarów zamieszkiwanych przez ludność polską, miejscowości zamieszkałe przez Polaków są rozsiane punktowo, otoczone przez innojęzyczne sąsiedztwo. Zielona jest jednym z nielicznych skupisk ludności polskiej na Ukrainie, które zachowały rodzima gwarę w warunkach wielowiekowej, prawie ciągłej izolacji od języka i kultury polskiej, mimo skomplikowanych i dramatycznych wydarzeń historycznych. Jeszcze obecnie  jest to przykład żywego języka społeczności , używanego na co dzień. Bardzo dobry stan zachowania gwary stwarza unikalną możliwość pełnego opracowania zakładanej problematyki. (...)

Ewa Dzięgiel, Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowokresowych

  • Kod Produktu: Ewa Dzięgiel, Polska gwara wsi Zielonej na Podolu
  • Dostępność: 20
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł