• Władysław Paryl, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy

Władysław Paryl, przy współpracy Mirosławy Mieszczankowskiej, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna, przygotowały do druku Katarzyna Czarnecka i Mariola Kłosiewicz-Lepianka, pod kierunkiem Janusza Riegera, Kraków 2004, 131 s.

seria: Polskie Słownictwo Kresowe , pod redakcją Janusza Riegera


Władysław Paryl i jego dzieło [fragmenty]

W ciągu ostatnich dwudziestu lat rośnie zainteresowanie  polszczyzną  dawnych Kresów Wschodnich, w znaczący sposób spotęgowane po 1989 r., kiedy to pojawiły się możliwości badań terenowych na Litwie, Białorusi i Ukrainie na większą skalę. Władysław Paryl badania swe skoncentrował na mowie przesiedleńców na ziemi śląskiej, rejestrując, także przy pomocy współpracy swoich magistrantów, zachowanie dawnego stanu gwary i zmiany w niej zachodzące. Prace te mają szczególną wartość, bo wypełniają lukę, której badać już nie można, bo wiele wsi dawniej (choćby w części) polskich, polskimi  być przestało. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja materiałów Badacza nie będzie ostatnią (...)

Janusz Rieger 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SPIS TREŚCI

- Od autora  
- Władysław Paryl i jego dzieło (Janusz Rieger) 
- Bibliografia prac Władysława Paryla
- Wykaz polskich gwar południowokresowych opracowanych 
w ramach prac magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem Władysława Paryla - Słownik i zasady jego redagowania (Janusz Rieger, Katarzyna Czarnecka) - Zawartość Słownika - Cechy gwary Tuligłów utrwalone w Słowniku (Katarzyna Czarnecka)

Władysław Paryl, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy

  • Kod Produktu: Władysław Paryl, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy
  • Dostępność: 19
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł