• Katarzyna Skowronek, Współczesne nazwisko polskie

Katarzyna Skowronek, Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Kraków 2001, 216 s.

[fragment Wstępu]

Nazwisko jest nazwa osobową, będącą swoistą własnością człowieka, którego określa, i podlega ono ochronie prawnej. Obecnie każdy obywatel Polski musi posiadać nazwisko. Dziedziczy je po swych przodkach lub jest mu ono nadawane w drodze postępowania administracyjnego. Ukazanie się "Słownika nazwisk współcześnie w  Polsce używanych" pod redakcją Kazimierza Rymuta stworzyło szansę całościowego - bo obejmującego niemal wszystkie antroponimy polskie tego typu - badania językoznawczego. Głównym celem tej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy w sferze nazw własnych, a ściślej - w sferze nazwisk, istnieją zależności i tendencje kwantytatywne i jaki jest ich charakter..Umożliwi to jednocześnie  porównanie  ich z tymi prawidłowościami statystycznymi, które, jak dotąd, zbadano w obrębie wyrazów pospolitych. Interesująca wydaje się też próba refleksji nad przyczynami tkwiącymi u podstaw tych mechanizmów (...) 

Katarzyna Skowronek


Katarzyna Skowronek, Współczesne nazwisko polskie

  • Kod Produktu: Katarzyna Skowronek, Współczesne nazwisko polskie
  • Dostępność: 23
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł