• Bogusław Kreja, Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne

Bogusław Kreja, Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne, Kraków 2001

Po ukazaniu się "Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. prof. K. Rymuta (Kraków 1992-1994, Instytut Języka Polskiego PAN) stało się możliwe stosunkowo dokładne opisanie współczesnych polskich nazwisk. Niniejsza książka jest próba szerszego ujęcia tych nazwisk od strony słowotwórczej, ma pokazać ogromne bogactwo i zróżnicowanie ich struktur słowotwórczych, sufiksalnych. jednak nie są przedmiotem książki nazwiska rozwinięte przyrostkiem -ski (-cki) czy -owicz (-ewicz), nie odważyłem się też podjąć analizy nazwisk tworzonych też innymi, szczególnie produktywnymi, przyrostkami nazwiskowymi, jak np. -ek czy -ak. Analiza tych struktur nazwiskowych będzie wymagać osobnego zajęcia się nimi. Zasadą klasyfikującą i porządkującą w tej pracy są antroponimiczne typy słowotwórcze (...)

[fragment Uwag wstępnych]

Bogusław Kreja, Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne

  • Kod Produktu: Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne
  • Dostępność: 13
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł