• Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki "Słownika gwar polskich". Tom I: A-O

Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki "Słownika gwar polskich". Tom I: A-O, pod red. Jerzego Reichana, Kraków 1999, 526 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 109

[fragment Wstępu]


Indeks alfabetyczny wyrazów gwarowych kartoteki "Słownika gwar polskich" (SGP) zawiera:

1. Hasła wydanych już drukiem 5 tomów SGP w partii alfabetycznej A-Dojrzewać (się)

2. Wyrazy gwarowe z partii alfabetycznej A-Dojrzewać (się), zebrane do Suplementu (gromadzone w latach 1977-1999, tj. w czasie ukazywania się kolejnych 5 tomów SGP)

3. Wyrazy gwarowe, znajdujące się w kartotece SGP w partii alfabetycznej Dojrzewanie_Żyżoł

Jak więc widać, indeks opiera się głównie na nie wydanych jeszcze drukiem materiałach, znajdujących się w kartotece SGP (blisko 90% całości zbioru). (...)

Indeks alfabetyczny wyrazów hasłowych SGP jest - jak można przypuszczać - największym zbiorem wyrazów polskich.  Zgromadzonych w nim wyrazów jest dwa razy więcej niż w "Słowniku języka polskiego" pod red. W. Doroszewskiego, który zawiera ich około 120 000. Wyrazy te nawiązują zarówno do zasobu słownego współczesnego polskiego języka literackiego, jak i staropolskiego oraz słowiańskiego. Indeks będzie przydatny w zorientowaniu się, czy dany wyraz jest poświadczony w gwarach polskich. Szczegółowy wgląd w materiały gwarowe w zakresie nie wydanej jeszcze partii "Słownika gwar polskich" jest możliwy w Pracowni Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego  PAN w Krakowie. (...)


Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki "Słownika gwar polskich". Tom I: A-O

  • Kod Produktu: Indeks alfabetyczny wyrazów
  • Dostępność: 9
  • 5,00zł

  • Bez podatku: 5,00zł