Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2001 do roku 2010 włącznie. Suplement, opracowała Iwona Nobis przy współpracy Rozalii Przybytek, Kraków 2016, 348 s.


Wstęp

Niniejszy tom "Bibliografii onomastyki polskiej" odbiega zawartością od poprzednich. Praca nad przygotowywaniem zestawienia bibliografii  za kolejne lata wykazała braki, które - przy tak ogromnej liczbie ukazujących się opracowań i artykułów - były nie do uniknięcia. Oddajemy do rąk czytelnika publikację składającą się z kilku części. W pierwszej części ujęte są "Uzupełnienia do <<Bibliografii onomastyki polskiej od roku 1991 do roku 2000 włącznie>> (sporadycznie włączone zostały pozycje sprzed 1991 r.), w części drugiej - "Uzupełnienia do <<Bibliografii onomastyki polskiej od roku 2001 do roku 2005 włącznie>>", w części trzeciej - "Uzupełnienia do <<Bibliografii onomastyki polskiej od roku 2006 do roku 2010 włącznie>>", czwartą część stanowią natomiast indeksy: "Indeks autorów" i "Wykaz ważniejszych omówionych wyrazów", obejmujące pozycje bibliografii za lata 2001-2010 oraz pozycje wykazane w "Uzupełnieniach". Indeksy w znacznym stopniu ułatwiają orientację w dorobku onomastycznym konkretnego autora; są też pomocą w odnalezieniu opracowań poświęconych poszczególnym regionom Polski, typom nazw lub bardziej szczegółowym zagadnieniom.

Iwona Nobis

Rozalia Przybytek


Kraków, dnia 21 listopada 2016 r.


Bibliografia onomastyki polskiej 2001-2010. Suplement

  • Kod Produktu: Bibliografia onomastyki polskiej 2001-2010. Suplement
  • Dostępność: 39
  • 20,00zł

  • Bez podatku: 20,00zł