• Wiesław Morawski, Angielskie elementy leksykalne

Wiesław Morawski, Angielskie elementy leksykalne w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, Kraków 1992, 103 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 82

[fragment Wstępu]

Materiał do niniejszej pracy uzyskałem z pamiętników emigrantów polskich. Pamiętniki te zostały przysłane  do Polski w odpowiedzi na odezwę konkursową warszawskiego Instytutu Gospodarstwa Społecznego w roku 1936. Wydano je w latach siedemdziesiątych [A.Brożek, Polonia amerykańska 1854-1939, Warszawa 1977]. Język wydrukowanych prac zawiera dużo dialektyzmów, jak również szeroko rozumianych wpływów języka angielskiego. Odpowiednio przygotowane do druku przekazy pamiętnikarskie mogą być ważnym źródłem badań lingwistycznych (...) Rozprawa niniejsza dotyczyć będzie angielskich wpływów leksykalnych w tekstach  badanych pamiętników. Przedmiotem opisu będą tylko i wyłącznie angielskie elementy leksykalne, wśród których znajdą się tak nazwy pospolite, jak i własne. Zadaniem pracy jest zbadanie, jak funkcjonuje język polski w obcym otoczeniu (można tu użyć określenia "język oderwany od macierzy"), znajdujący się w kontakcie z językiem o bardzo odmiennym systemie (...)

Wiesław Morawski, Angielskie elementy leksykalne

  • Kod Produktu: Wiesław Morawski, Angielskie elementy leksykalne
  • Dostępność: 24
  • 2,63zł

  • Bez podatku: 2,63zł