• Indeks a tergo do Słownika staropolskich nazw osobowych

Indeks a tergo do Słownika staropolskich nazw osobowych, pod red. Aleksandry Cieślikowej i Marii Malec, Kraków 1993, 259 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 87


[fragment Wstępu]

Indeksy a tergo (słowniki odwrócone) są cenną pomocą w badaniach językoznawczych, zwłaszcza w badaniach słowotwórczych. W Polsce ukazały się indeksy a tergo do dwóch wielkich słowników języka polskiego, jest też opracowany, lecz jeszcze nie wydany Indeks a tergo do Słownika staropolskiego pod red. S. Urbańczyka.

Obecnie przedstawiamy Indeks a tergo do Słownika staropolskich naz osobowych pod red. W. Taszyckiego, t. I-VII Wrocław 1965-1987 (SSNO). Będzie on przydatny nie tylko do badań nad słowotwórstwem osobowych nazw własnych, lecz również w szerokim zakresie do studiów nad słowotwórstwem apelatywów. "Jest przecież rzeczą dobrze wiadomą, że nieraz materiał onomastyczny umożliwia  przezwyciężenie trudności, jakie nastręcza ograniczenie się w słowotwórczych roztrząsaniach wyłącznie do wyrazów pospolitych" - pisał we wstępie do Słownika W. Taszycki.

Indeks obejmuje w układzie alfabetycznym, ale poczynając od ostatniej litery wyrazu, nazwy osobowe występujące w SSNO. Odmianki fonetyczne i morfologiczne, wyróżnione w SSNO drukiem półtłustym stanowią w Indeksie równorzędne hasła. Osobnymi hasłami są też, zgodnie z układem w SSNO, równobrzmiące: nazwy osobowe męskie i żeńskie, nazwy osób rzeczywistych i legendarnych (legendarni przodkowie polskiej dynastii), oraz równobrzmiące: nazwy osób i nazwy heraldyczne (...)

[Kraków 1993]

Indeks a tergo do Słownika staropolskich nazw osobowych

  • Kod Produktu: Indeks a tergo do Słownika staropolskich nazw osobowych
  • Dostępność: 11
  • 5,25zł

  • Bez podatku: 5,25zł