• Maria Sadowska, Zmiany zakłóceń głosek w procesie reedukacji osób z afazją

Maria Sadowska, Zmiany zakłóceń głosek w procesie reedukacji osób z afazją, Kraków 1996, 158 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 95


[fragment Przedmowy]

    Badania eksperymentalne, stanowiące podstawę oddawanego w ręce Czytelnika tekstu, są osadzone w nurcie językoznawczych studiów nad afazją, przeprowadzonych w powstałej z inspiracji Profesora Witolda Doroszewskiego Pracowni Badań Mechanizmów Mowy Zakładu Językoznawstwa IJP PAN. Wyniki tych badań zostały przedstawione w mojej pracy doktorskiej przyjętej przez Radę Naukową Instytutu Języka Polskiego PAN  w grudniu 1983 roku. Od tamtego momentu upłynęło wiele lat, ale jest to pierwsze i nadal jedyne opracowanie zjawisk afatycznych na materiale języka polskiego w ujęciu diachronicznym i z zastosowaniem metody statystycznej. Zdaję sobie sprawę, że niektóre kwestie można by obecnie rozwiązać w inny sposób. Otwiera się więc możliwość dyskusji nad kontynuowaniem podobnych badań prowadzonych zmodyfikowanymi metodami (...)

[Maria Sadowska, Kraków, 1996]

Maria Sadowska, Zmiany zakłóceń głosek w procesie reedukacji osób z afazją

  • Kod Produktu: Maria Sadowska, Zmiany zakłóceń głosek w procesie
  • Dostępność: 27
  • 7,35zł

  • Bez podatku: 7,35zł