• Anna Basara, Jan Basara, Polska gwarowa terminologia rolnicza

Anna Basara, Jan Basara, Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaków, Kraków 1992, 114 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 83


[fragment Wstępu]

W monografii opracowano słownictwo dotyczące przygotowania gleby pod uprawę, terminologię związaną z sadzeniem i uprawą ziemniaków oraz nazewnictwo odnoszące się do kopania ziemniaków. W sumie omówiliśmy materiał stanowiący odpowiedzi na 26 pytań zadanych kilkuset osobom w 281 wsiach rozmieszczonych mniej więcej równomiernie na terenie całej Polski (...) Materiały, na których oparta jest niniejsza praca, podobnie jak materiały do innych działów słownictwa, zebrane zostały w latach sześćdziesiątych przez pracowników (m.in. i przez autorów niniejszej pracy) Pracowni Dialektologicznej ówczesnego Zakładu Językoznawstwa PAN, kierowanego przez prof. Witolda Doroszewskiego (...) Słownictwo dotyczące gwar przemieszanych (na skutek ruchów przesiedleńczych w 1945 r. i w latach następnych) autorzy tej publikacji zgromadzili drogą korespondencyjną  w początkach lat osiemdziesiątych (...)

Anna Basara, Jan Basara, Polska gwarowa terminologia rolnicza

  • Kod Produktu: Anna Basara, Jana Basara, Polska gwarowa terminologia rolnicza
  • Dostępność: 15
  • 2,63zł

  • Bez podatku: 2,63zł