Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego, Kraków 2017, 157 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 150

Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana?

  • Dostępność: 37
  • 25,00zł