• Studia gramatyczne XI

Studia gramatyczne XI, pod red. Ireneusza Bobrowskiego i Henryka Wróbla, Kraków 1995, 142 s.,

seria Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 93


Przedmowa [fragment]

Jedenasty tom "studiów gramatycznych" składa się z dwóch bloków artykułów. Są one owocem badań prowadzonych obecnie w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego IJP PAN w Krakowie. Ostatecznym celem tych badań jest opracowanie kategorii i parametrów komputerowej bazy danych, przydatnej wszystkim językoznawcom pracującym nad regułami gramatyki współczesnego języka polskiego [...]

Ireneusz Bobrowski, Henryk Wróbel

Kraków, listopad 1994


Spis treści

Przedmowa - Ireneusz Bobrowski, Henryk Wróbel

Henryk Wróbel, Problemy dyskusyjne w syntaktycznej klasyfikacji polskich leksemów

Teresa Rokicka, Możliwości klasyfikacji fleksyjnej czasowników

Alicja Orzechowska, Możliwości klasyfikacji fleksyjnej rzeczowników

Krystyna Kowalik, Możliwości klasyfikacji fleksyjnej polskich przymiotników

Wiesław Lubaszewski, Komputerowa kartoteka słownika fleksyjnego

Ireneusz Bobrowski, Koncepcja opisu składniowego polszczyzny

Katarzyna Węgrzynek, Ogólne założenia analizy składniowej przymiotnika polskiego w ramach gramatyki generatywno-transformacyjnej

Leokadia Styrcz--Przebinda, O pozornej homonimiczności pewnych wyrazów tekstowych

Violetta Jachimaczak, Spójniki - gramatyka transformacyjna a praktyka leksykograficzna

Katarzyna Węgrzynek, Jak traktować w słowniku przymiotniki ulegające substantywizacji

Maria Węgiel, Jakie są ograniczenia w łączliwości składniowej przysłówków? (na przykładzie łączliwości leksemu bardzo)

Maria Węgiel, Informacja składniowa w hasłach słownikowych czasowników występujących w tzw. zdaniach bezpodmiotowych

Renata Dulian, Peryfrastyczne konstrukcje czasownikowe w języku polskim

Katarzyna Dobrogowska, Prawo Menzeratha  w języku polskim

Studia gramatyczne XI

  • Kod Produktu: Studia gramatyczne XI
  • Dostępność: 23
  • 4,83zł

  • Bez podatku: 4,83zł