• Felicja Wysocka, Polska terminologia lekarska do roku 1838. Tom II

Felicja Wysocka, Polska terminologia lekarska do roku 1838. Tom II. Anatomia. Jednowyrazowe nazwy motywowane, Kraków 1994, 254 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 91

Wstęp [fragmenty]

    Tom niniejszy, drugi, jest nie tylko formalną, ale pośrednio również rzeczową kontynuacją tomu pierwszego, poświęconego anatomicznym prymarnym nazwom niemotywowanym. W tym tomie na całość omawianych nazw składają się neologizmy, neosemantyzmy i latynizmy. Wszystkie te nazwy łączy szeroko rozumiana motywacja, i tak w odniesieniu do neosemantyzmów jest nią tylko motywacja znaczeniowa, ściślej motywacja przenośni znaczeniowej; w odniesieniu do neologizmów motywacja znaczeniowo-słowotwórcza; zaś w odniesieniu do latynizmów (i grekolatynizmów) motywacja historyczna, dyktowana rolą łaciny (i greki) w historii terminologii anatomicznej (...)

    Materiał czerpałam (podobnie jak w t. I) z literatury medycznej (szeroko rozumianej), tj. od łacińskiej średniowiecznej glosowanej, przez zielniki, podręczniki (wszystkich działów medycyny i różnego przeznaczenia) po historie chorób kliniki uniwersyteckiej w Krakowie i prospekty wykładów z medycyny w Uniwersytecie Krakowskim. Przy wyborze źródeł oparłam się przede wszystkim na Bibliografii słownictwa lekarskiego polskiego R. Wierzbickiego (z r. 1924), na Zbiorze wiadomości do historii nauki lekarskiej w Polsce L. Gąsiorowskiego (wydawanym w latach 1839-55), oraz na Źródłach biograficzno-bibliograficznych do dziejów medycyny w danej Polsce F. Giedroycia ( z r. 1911). Korzystałam również z Bibliografii polskiej K. Estreichera, a dla krótkiego okresu również z Polskiej bibliografii lekarskiej dziewiętnastego wieku (1801-1900) S. Konopki (1974-1984). Rękopisy zebrałam na podstawie odpowiednich katalogów Biblioteki Zakładu Historii Medycyny Akademii Medycznej w Krakowie, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (...)

Felicja Wysocka, Polska terminologia lekarska do roku 1838. Tom II

  • Kod Produktu: Felicja Wysocka, Polska terminologia lekarska
  • Dostępność: 26
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł