Studia z leksykologii i gramatyki języków słowiańskich. VI polsko-szwedzka konferencja slawistyczna Mogilany, 1-3 października 1995, pod red. Henryka Wróbla, Kraków 1996, 125 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 99


Słowo wstępne [fragmenty]

Niniejszy tom stanowi owoc VI polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, która odbyła się w dniach 1-3 października 1995 roku w Mogilanach koło Krakowa. Jej kolejny numer dowodzi istnienia pewnej tradycji spotkań naukowych szwedzkich i polskich slawistów. Przed osiemnastu laty Instytut Języka Polskiego PAN nawiązał współpracę z językoznawcami  zrzeszonymi w Związku Szwedzkich Slawistów i od roku 1978 – w odstępach trzy-, czteroletnich – odbywały się konferencje z referatami polskich i szwedzkich uczestników, organizowane przemiennie w Polsce i w Szwecji. Ich celem jest wzajemna prezentacja efektów badań naukowych prowadzonych w obu krajach, a dotyczących opisu różnych fragmentów słowiańskich systemów językowych, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii tych badań (…)

Kraków, marzec 1996                                                                                                                                                                                                                                            

Henryk Wróbel
Studia z leksykologii i gramatyki języków słowiańskich

  • Kod Produktu: Studia z leksykologii i gramatyki języków słowiańskich
  • Dostępność: 28
  • 5,50zł

  • Bez podatku: 5,50zł