• Nowe słownictwo polskie 1985 -1992. Część I: A-O

Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992. Część I: A-O, pod red. Teresy Smółkowej, Kraków 1998, 385 s.

seria Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 108


Przedmowa [fragment

Praca „Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992” jest kontynuacją wcześniejszego opracowania pod takim samym tytułem obejmującego materiał z lat 1972-1981. Praca ta zawiera ułożone w porządku alfabetycznym wyrazy, znaczenia wyrazowe oraz połączenia wyrazowe należące do różnych warstw słownictwa. Wprawdzie niektóre  z umieszczonych w naszym zbiorze wyrazów można znaleźć w innych wydanych ostatnio publikacjach, ale żadna z nich nie obejmuje  tylko nowego – co najmniej w sensie leksykograficznym – słownictwa polskiego należącego do różnych odmian leksyki. Prasę traktujemy  jedynie jako źródło nowych wyrazów, nowych znaczeń wyrazów już istniejących oraz nowych połączeń wyrazów o różnym stopniu łączliwości, a nie obiekt badań leksykalnych.

Z naciskiem musimy podkreślić, że umieszczony w naszym opracowaniu zbiór wyrazów został jedynie wyekscerpowany z prasy wychodzącej w latach 1985-1992, a nie utworzony w tym właśnie okresie. W znacznej większości jest to jednak słownictwo należące do najnowszej warstwy leksykalnej.

„Nowe słownictwo polskie” obejmuje  tylko część najnowszej leksyki polskiej powiększającej się w niesłychanie  szybkim tempie. Uwzględniamy w nim zarówno wyrazy już powszechnie znane,  jak i takie, które należą do nieustabilizowanej części słownictwa, także okazjonalizmy (…)

Teresa SmółkowaNowe słownictwo polskie 1985 -1992. Część I: A-O

  • Kod Produktu: Nowe słownictwo polskie 1985-1992. Część I: A-O
  • Dostępność: 27
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł