• Jarosław Reszka, Predykaty mówienia implikujące pojęcie zła

Jarosław Reszka, Predykaty mówienia implikujące pojęcie zła w języku polskim, Kraków 2001, 125 s.


Podsumowanie [fragmenty]

Celem przedstawionych tu badań był opis zbioru wyrażeń języka polskiego nazwanych umownie predykatami mówienia implikującymi pojęcie zła. Reprezentatywne dla tego zbioru wyrażenia podzielone zostały na siedem podzbiorów, wyodrębnionych na drodze kolejnych, binarnych podziałów. O zaliczeniu analizowanego wyrażenia do danej subklasy decydowały wyłącznie kryteria znaczeniowe: posiadanie lub nieposiadanie jednej z relewantnych cech semantycznych.

Szczegółowej analizie poddanych zostało ponad dwadzieścia wyrażeń predykatywnych. Pełen zbiór jednostek leksykalnych z predykatami mówienia implikującymi pojęcie zła liczy znacznie więcej elementów. Wszystkie te jednostki można jednak, jak sądzę, przyporządkować którejś  z siedmiu wyróżnionych subklas (…)

 

Spis treści

1. Aparat pojęciowy i metody opisu

2. Dobry, zły – wyrażenia proste czy złożone, jednoznaczne czy wieloznaczne?

3. Przedmiot i zakres badań (na tle literatury semantycznej)

4. Wprowadzenie do analizy semantycznej predykatów mówienia implikujących pojęcie zła

5. Analiza predykatów w ramach wyodrębnionych subklas

5.1. Subklasa A (predykaty typu narzekać)

5.1.1. narzekać i utyskiwać

5.1.2. psioczyć, wyrzekać, przeklinać

5.1.3. żalić się

5.1.4. skarżyć się

5.2. Subklasa B (predykaty typu pomawiać)

5.2.1. Zakres subklasy

5.2.2. oczerniać i szkalować a poniżać

5.2.3. pomawiać a oskarżać

5.2.4. insynuować i imputować

5.3. Subklasa E (predykaty typu donosić)

5.3.1. donosić

5.3.2. denuncjować

5.3.3. skarżyć

5.4. Subklasa F (predykaty typu wymawiać)

5.4.1. wymawiać

5.4.2. wypominać

5.4.3. wyrzucać

Podsumowanie

Bibliografia

Indeksy

1. Indeks eksplikowanych predykatów mówienia implikujących pojęcie zła

2. Indeks pozostałych eksplikowanych wyrażeń

Jarosław Reszka, Predykaty mówienia implikujące pojęcie zła

  • Kod Produktu: Jarosław Reszka, Predykaty mówienia implikujące pojęcie zła
  • Dostępność: 20
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł