• Monika Buława, Nazwy chorób w gwarach polskich

Monika Buława, Nazwy chorób w gwarach polskich, Kraków 2019, 473 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 154


Nazwy chorób w gwarach polskich są zagadnieniem zbadanym dotychczas w niewielkim stopniu. Niniejsza monografia stanowi pierwsze syntetyczne opracowanie poświęcone tej problematyce. Zaprezentowane w niej badania miały na celu: pokazanie gwarowego zróżnicowania nazw poszczególnych jednostek chorobowych, wyznaczenie zasięgów geograficznych gwarowych nazw chorób oraz przedstawienie ich pochodzenia i motywacji semantycznej. Praca oparta jest na obszernym materiale leksykalnym, obejmującym wszystkie polskie dialekty, w większości zaczerpniętym z kartoteki Słownika gwar polskich PAN. Składa się z czterech części. Pierwsza ma charakter teoretyczny i metodologiczny. W części drugiej, mającej charakter materiałowy i analityczny, zebrane nazwy zostały zaprezentowane w podziale na grupy wyodrębnione według tego, do jakich chorób nazwy te się odnoszą. Przedstawione przy opisie poszczególnych wyrazów informacje umożliwiły dokonanie podsumowujących analiz dotyczących pochodzenia gwarowych nazw chorób oraz ich motywacji semantycznej, którym to kwestiom poświęcone są dwie ostatnie części monografii.

Monika Buława, Nazwy chorób w gwarach polskich

  • Kod Produktu: Monika Buława, Nazwy chorób w gwarach polskich
  • Dostępność: 13
  • 80,00zł

  • Bez podatku: 80,00zł