• Rafał L. Górski, Magdalena Król, Maciej Eder, Zmiana w języku. Studia kwantytatywno-korpusowe

Rafał L. Górski, Magdalena Król, Maciej Eder, Zmiana w języku. Studia kwantytatywno-korpusowe, Kraków 2019, 153 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 151


Ze wstępu:

Niniejsza praca stawia sobie za cel przybliżenie czytelnikowi wybranych metod korpusowych i kwantytatywnych przyjętych w językoznawstwie historycznym i omówienie możliwych zastosowań tych metod do opisu historii języka polskiego. Książka stanowi pokłosie prac prowadzonych w ramach projektu Przebiegi zmian gramatycznych i leksykalnych w historii języka polskiego – metody korpusowe i kwantytatywne w językoznawstwie diachronicznym, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr UMO-2013/11/B/HS2/02795).Rafał L. Górski, Magdalena Król, Maciej Eder, Zmiana w języku. Studia kwantytatywno-korpusowe

  • Dostępność:6
  • 60,00zł
  • 9,99zł