• Daria Joanna Ławrynow, Swoi wśród obcych

Daria Joanna Ławrynow, Swoi wśród obcych. Tożsamość Kozaków kubańskich byłego Wojska Czarnomorskiego oraz Kozaków kazachstańskich (na podstawie tekstów folklorystycznych), Kraków 2020, 174 s.


SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Cel i metodologia

2. Zarys problematyki. Stan badań


I. Realia historyczno-obyczajowe Kozaczyzny w świetle tekstów źródłowych.

1. Kozacy kubańscy byłego Wojska Czarnomorskiego

2. Kozacy kazachstańscy


II. Tożsamość i mentalność kozacka w świetle ludowej twórczości słownej

1. Twórczość Kozaków kubańskich byłego Wojska Czarnomorskiego

1.1. Twórczość zaadaptowana

1.2. Twórczość miejscowa

2. Twórczość Kozaków kazachstańskich

2.1. O początkach miejscowych społeczności kozackich

2.2. O tematyce rozbójniczej i militarnej

2.3. O wojnie i śmierci

2.4. Pozostała o tematyce historycznej

2.5. O służbie

2.6. Portretująca Kozaków


Zakończenie

Bibliografia

Źródła internetowe

Spis ilustracji

SummaryISBN 978-83-64007-63-7


Daria Joanna Ławrynow, Swoi wśród obcych

  • Kod Produktu: Daria Joanna Ławrynow, Swoi wśród obcych
  • Dostępność: 77
  • 34,15zł

  • Bez podatku: 34,15zł