• Piotr Rybka, Samogłoski w gwarach Górnego Śląska i polszczyźnie ogólnej. Porównanie z wykorzystaniem danych akustycznych i artykulacyjnych

Piotr Rybka, Samogłoski w gwarach Górnego Śląska i polszczyźnie ogólnej. Porównanie z wykorzystaniem danych akustycznych i artykulacyjnych, Kraków 2018, 383 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 152


Niniejsza publikacja zawiera dokładny opis wymowy samogłosek w gwarach Górnego Śląska. Materiał badawczy pochodzi z zebranych wypowiedzi gwarowych rodowitych użytkowników śląszczyzny. Próbki samogłosek zostały przeanalizowane przy użyciu autorskiej metody badawczej, w której wykorzystuje się względne częstotliwości formantowe określające wymowę samogłosek badanych oraz kilkudziesięciu modeli samogłosek o precyzyjnie opisanej artykulacji. Porównanie obu grup samogłosek – wykonane za pomocą opracowanego przez autora programu komputerowego – pozwoliło bardzo dokładnie opisać wymowę każdej samogłoski. Uzyskane wyniki zostały uśrednione z uwzględnieniem danych językowych (kontekst fonetyczny, etymologia samogłoski) i demograficznych (wiek badanych, miejsce zamieszkania, zmiana miejsca zamieszkania, pochodzenie rodziców). Przedstawione w książce rezultaty badań stanowią pierwszy tak dokładny opis fonetyki gwarowej oparty na metodach eksperymentalnych oraz statystycznych.

Piotr Rybka, Samogłoski w gwarach Górnego Śląska i polszczyźnie ogólnej. Porównanie z wykorzystaniem danych akustycznych i artykulacyjnych

  • Kod Produktu: Piotr Rybka, Samogłoski w gwarach Górnego Śląska
  • Dostępność: 56
  • 102,69zł

  • Bez podatku: 102,69zł