• Obraz społeczności wiejskiej utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość

Marzena Miśkiewicz, Obraz społeczności wiejskiej utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość (na przykładzie twórczości Wincentego Burka, Stanisława Młodożeńca i Stanisława Piętaka), Kraków, 2021, 361, [2] s.


"Celem niniejszego opracowania jest odtworzenie obrazu społeczności wiejskiej – kobiety, mężczyzny, dziecka, swojego i obcego – utrwalonego w utworach literackich stylizowanych na ludowość i skonfrontowanie go ze stereotypowym, językowo-kulturowym obrazem wsi przedstawionym w bogatej literaturze przedmiotu. Efektem badań będzie odpowiedź na pytanie, czy obraz społeczności wiejskiej utrwalony w tego typu prozie chłopskiej odpowiada językowo-kulturowemu obrazowi świata zakorzenionemu w danych językowych i kulturze."


[fragment rozdziału I]

Obraz społeczności wiejskiej utrwalony w międzywojennej prozie stylizowanej na ludowość

  • Kod Produktu: Obraz społeczności wiejskiej
  • Dostępność: 54
  • 65,00zł

  • Bez podatku: 65,00zł