• Beata Nowakowska, Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie

Beata Nowakowska, Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005,

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 122

    Omówione w pracy połączenia wyrazowe zostały wyekscerpowane z niespecjalistycznej prasy wydawanej w latach 1972-2000. Pochodzą one z liczącej 30 tysięcy haseł kartoteki neologizmów zgromadzonej w Pracowni "Obserwatorium Językowe" Instytutu Języka Polskiego PAN w Warszawie. Część z nich została już opracowana i wydana w publikacjach o charakterze leksykalnym: "Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1972-1981" pod red. D. Tekiel oraz "Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992" pod red. T. Smółkowej (...)                                                                    

    Przedstawione w rozprawie połączenia wyrazowe reprezentują część leksyki powojennej i, do pewnego stopnia, obrazują wpływ rzeczywistości na kształtowanie  się współczesnej polszczyzny. Analizom zaprezentowanym w pracy, siłą rzeczy,  brak dystansu czasowego. Badanie języka in statu nascendi sprawia, że wiele  ze sformułowanych przeze mnie uwag może być dyskusyjnych. Celem pracy było jednak nie tyle ferowanie arbitralnych ocen, ile pokazanie tendencji rozwojowych, kierunków zmian, a także zwrócenie uwagi na pewne zjawiska , które mogłyby pozostać niezauważone, gdyby spoglądać na nie wyłącznie z historycznego punktu widzenia.

[fragmenty Wstępu]


   


Beata Nowakowska, Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie

  • Kod Produktu: Beata Nowakowska, Nowe połączenia wyrazowe
  • Dostępność: 27
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł