Język polski - wczoraj, dziś, jutro..., pod red. Barbary Czopek-Kopciuch i Piotra Żmigrodzkiego, Kraków 2010, 431 s.


Od redaktorów

Drodzy Czytelnicy,

Tom, który oddajemy w Państwa ręce, powstał z dwóch przyczyn: setnej rocznicy urodzin znakomitego badacza staropolszczyzny profesora dra hab. Stanisława Urbańczyka oraz 35 rocznicy powstania Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. Osoba profesora Urbańczyka ściśle wiąże się z Instytutem, bo był on inicjatorem powstania naszej placówki oraz jej pierwszym dyrektorem. Toteż znajdą Państwo w niniejszym zbiorze, dedykowanym tym dwu wydarzeniom, teksty mówiące o tym, jak i w jakim celu powołano do życia Instytut i jakie postaci z polonistycznego życia naukowego nim kierowały, jakie badania w nim prowadzono, jakie wydały owoce i jaki to miało wpływ na dzisiejsze i przyszłe oblicze Instytutu oraz, a może przede wszystkim, teksty poświęcone sylwetce, drodze naukowej Profesora Urbańczyka i owocom Jego myśli naukowej. Autorami artykułów są zarówno pracownicy Instytutu, uczniowie Profesora Urbańczyka, jak i wielcy polscy językoznawcy współpracujący dawniej i dziś z Instytutem. Tematyka pomieszczonych tu rozpraw jest bardzo różnorodna; koncentruje się wokół metodologii lingwistycznej, gramatyki, semantyki, leksykografii, historii języka polskiego, dialektologii i onomastyki. To najważniejsze kierunki badań prowadzonych dziś w Instytucie.Cieszymy się, że udało nam się opublikować ten tak ważny jubileuszowy zbiór artykułów, i pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że jego lektura będzie dla Państwa źródłem wiedzy i wartościowych inspiracji naukowych.

Barbara Czopek-Kopciuch

Piotr Żmigrodzki

Język polski - wczoraj, dziś, jutro...

  • Kod Produktu: Język polski - wczoraj, dziś, jutro...
  • Dostępność: 22
  • 20,00zł

  • Bez podatku: 20,00zł