• Barbara Czopek-Kopciuch, Adaptacje niemieckich nazw miejscowych

Barbara Czopek-Kopciuch, Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w języku polskim, Kraków 1995, 276 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 98

[fragment Wstępu]

Przedmiotem niniejszego opracowania są adaptacje niemieckich nazw miejscowych rozmieszczonych na terenie Polski. Nazwy te pojawiły się jako jeden z efektów  osadnictwa niemieckiego, przede wszystkim jego średniowiecznej fali. Z biegiem czasu zostały  w rozmaity sposób przystosowane do polskiego systemu językowego i toponimicznego. Analizie poddano blisko 1200 nazw miejscowych z tych obszarów Polski, na których osadnictwo polskie poprzedzało osadnictwo niemieckie i które zamieszkiwane  były pierwotnie przez ludność posługującą się gwarami polskimi, pominięto więc północno-zachodnią część Polski (...)


Barbara Czopek-Kopciuch, Adaptacje niemieckich nazw miejscowych

  • Kod Produktu: Barbara Czopek-Kopciuch, Adaptacje niemieckich nazw miejscowych
  • Dostępność: 14
  • 9,45zł

  • Bez podatku: 9,45zł