• Katarzyna Węgrzynek, Składnia przymiotnika w ujęciu generatywno-transformacyjnym

Katarzyna Węgrzynek, Składnia przymiotnika w ujęciu generatywno-transformacyjnym, Kraków 1993, 104 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 96


Wprowadzenie [fragmenty]

    Celem prezentowanej rozprawy  jest składniowy opis polskiego przymiotnika. W dotychczasowych pracach językoznawczych podejmowano niejednokrotnie problematykę opisu syntaktycznego poszczególnych klas leksemów, jednakże większość  tych opracowań poświęcono przede wszystkim analizie składniowej polskiego czasownika. Natomiast jeśli chodzi o informacje o cechach syntaktycznych przymiotnika, to jedyną do tej pory polską pracą szczegółowo opisującą  ten problem jest monografia M. Szupryczyńskiej pt. "Opis składniowy polskiego przymiotnika", Toruń 1980, w której autorka bada rolę składniową przymiotnika we współczesnej polszczyźnie  z punktu widzenia gramatyki strukturalnej, a więc - jak sama podkreśa - ogranicza analizę głównie do zjawisk powierzchniowo-syntaktycznych.

    Tymczasem w niniejszej pracy, podejmując identyczną problematykę, przyjmuję odmienne założenia metodologiczne, bowiem proponowany tutaj opis składniowy przymiotnika opiera się na założeniach  wypracowanych przez gramatykę  generatywno-transformacyjną  (...)  

Katarzyna Węgrzynek, Składnia przymiotnika w ujęciu generatywno-transformacyjnym

  • Kod Produktu: Katarzyna Węgrzynek, Składnia przymiotnika
  • Dostępność: 24
  • 4,73zł

  • Bez podatku: 4,73zł