• Małgorzata B. Majewska, Rzeczownikowe homonimy heterogeniczne

Małgorzata B. Majewska, Rzeczownikowe homonimy heterogeniczne. Analiza synchroniczna i diachroniczna, Kraków 2006 , 204 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 126


[fragment Wstępu]

Rozprawa Rzeczownikowe homonimy heterogeniczne. Analiza synchroniczna i diachroniczna nawiązuje metodologicznie i tematycznie do pracy Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, która stanowi pierwszą próbę monograficznego ujęcia teorii homonimii w polskim językoznawstwie. Homonimy heterogeniczne stanowią klasę zróżnicowaną wewnętrznie. W niniejszej pracy przyjmuje się, że homonimami heterogenicznymi są homonimy etymologiczne, to znaczy takie, które mają różną etymologię. Najczęściej powstają one w wyniku utożsamienia na gruncie języka polskiego dwu (kilku) zapożyczeń. Do grupy homonimów etymologicznych zalicza się również takie układy homonimiczne, w których jeden z elementów jest rodzimy. Przyjmuje się, że homonimami heterogenicznymi są również rzeczowniki powstałe w wyniku różnych procesów derywacyjnych (...) Celem niniejszej rozprawy jest zbadanie czasu i dróg pojawienia się w polszczyźnie analizowanych rzeczowników oraz ich funkcjonowania w polszczyźnie współczesnej (...)


Małgorzata B. Majewska, Rzeczownikowe homonimy heterogeniczne

  • Kod Produktu: Małgorzata Majewska, Rzeczownikowe homonimy heterogeniczne
  • Dostępność: 8
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł