Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, pod red. Ireneusza Bobrowskiego, Kraków 2003


Spis treści

Od predykatywności określeń do wspólnoty fatycznej

Bibliografia prac Krystyny Pisarkowej z lat 1992-2002 (wraz z uzupełnieniami do okresu poprzedniego)


TERESA AMPEL, "Drugi świat" w "Zapiskach więziennych" Kardynała Stefana Wyszyńskiego

IRENA BAJEROWA, Siatka wpływów między odmianami współczesnego języka ogólnego

LESZEK BEDNARCZUK, Losy wyrazu pan na obszarze języka niemieckiego

IRENEUSZ BOBROWSKI, Gramatyka a pragmatyka

ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI, Dlaczego "śmieszny człowiek" był śmieszny?

MARIA BRZEZINA, Stylizacja cygańska we "Wróżbie Cyganki" Ignacji Piątkowskiej

ALEKSANDRA CIEŚLIKOWA, Ile pięt miał Achilles? Nazwy własne we frazeologizmach - trochę historii, trochę współczesności

URSZULA DĄMBSKA-PROKOP, Słowo o przekładalności konotacji

MICHAŁ GŁOWIŃSKI, Norwid i Jakobson (O granicach lingwistycznej analizy poezji)

BARBARA GRESZCZUK, Archetyp mowy w językowym obrazie świata różnych społeczeństw i kultur

MACIEJ GROCHOWSKI, O szyku operatora więc na tle jego cech składniowych i semantycznych

RENATA GRZEGORCZYKOWA, Kształtowanie się czasownikowych wykładników przyczynowości w dziejach polszczyzny

ANNA KAŁKOWSKA, Parenteza jako składnik tekstu polifonicznego

MARIA KARPLUK, Z polskich realiów w angielskich przekładach utworów  I. Baszewisa-Singera

KRZYSZTOF KORŻYK, Towards a Rationality in Linguistics

ANNA KRAWCZYK-TYRPA, Z Lacjum nad Wisłę - o konotacjach semantycznych łaciny

DOROTA KRZYWICKA, Jakiej muzyki słuchał Piłat?

MARIAN KUCAŁA, Zaimek względny który bez zapowiednika zespolenia

ROMAN LASKOWSKI, Peryferyjne funkcje polskiego imperatiwu

ISKRA LIKOMANOWA, O cebuli i o fudze (o wersyfikacji "Cebuli" W. Szymborskiej po czesku, po bułgarsku i po włosku)

WŁADYSŁAW LUBAŚ, "Nowomowa" - dwadzieścia lat później

ALFRED F. MAJEWICZ, Jak trzej synowie wilka trzy córy domostwa poślubili (bajka sachalińskich Ajnów z archiwów Bronisława Piłsudskiego)

MAGDALENA NOWOTNA, Być sobą; czyli małe rozważania o tożsamości, zainspirowane  "Elegią podróżną" W. Szymborskiej

TERESA ZOFIA ORŁOŚ, Czesko-polskie złudne ekwiwalenty o przeciwstawnych znaczeniach

JERZY PELC, Czy językoznawców nie obchodzi prawda?

FRANCISZEK PEPŁOWSKI, Formacje odrzeczownikowe z przed- w polszczyźnie XVI  wieku

MIROSŁAW PERZ, Sekrety pieśni Wacława z Szamotuł "Ach, mój niebieski Panie"

WALERY PISAREK, Miłość w publicznej perswazji lat dziewięćdziesiątych

KAZIMIERZ POLAŃSKI, Kategoria strony w języku połabskim

HANNA POPOWSKA-TABORSKA, O pewnym niespotykanym sposobie spieszczania

WIESŁAW PRZYCZYNA, Humanizacja czy ewangelizacja? O zadaniach ludzi świeckich w Kościele i świecie

JADWIGA PSTRUSIŃSKA, Na tropie Wenedów

JADWIGA PUZYNINA, Słowo w poezji Herberta

MAGDALENA RUTA, Kalmana Segala dwujęzyczność literacka

BARBARA SANDIG, Formen des Bewertens

GUNTER SENFT, Wosi Milamala. Weisen von Liebe und Tod auf den Trobriand-Inseln

WOLFGANG SETTEKORN, "Praposition +NATUR". Uberlegungen zu Sprache, Bildern und Praktiken eines komplexen Konzepts

TADEUSZ SZCZERBOWSKI, Wszystko ma swój czas w przekładzie na język Kiriwiny

ELŻBIETA TABAKOWSKA, Trzech Gabrieli: słowo i obraz jako przekład  (O dwóch przekładach "Zmarłych" Jamesa Joyce'a)

JADWIGA I WACŁAW TWARDZIKOWIE, Czy naprawdę potrzebne było nowe wydanie "Rozmyślania przemyskiego". Fragmen albo kąsek większej całości

JADWIGA WAJSZCZUK, Kłopotliwe czyli

ZDZISŁAW WAWRZYNIAK, Kategorie tekstotwórcze

MARIA ZARĘBINA, Grupy nominalne z przymiotnikiem barwy w poezji Słowackiego i Miłosza
Anabasis

  • Kod Produktu: Anabasis
  • Dostępność: 8
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł