• Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy

Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy. Słownik porównawczy kilku wsi we Lwowskiem, z materiałów zebranych pod kierunkiem Władysława Paryla, opracowany  przez Katarzynę Czarnecką, Dorotę A. Kowalską, Elżbietę Rudolf-Ziółkowską, pod redakcją Katarzyny Czarneckiej, Doroty A. Kowalskiej, Kraków 2015, 283 s.

seria: Polskie Słownictwo Kresowe , pod redakcją Janusza Riegera

Drugi tom Słownictwa gwarowego przesiedleńców z Ukrainy zawiera leksykę pozyskaną z wypowiedzi dawnych mieszkańców ośmiu wsi z okolic Lwowa, osiedlonych po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku. Zgromadzony przez dra Władysława Paryla i jego magistrantów materiał, zestawiony – według pomysłu i pod opieką prof. Janusza Riegera – w postaci słownika porównawczego, ukazuje nie tylko podobieństwa i zróżnicowanie gwar polskich we Lwowskiem, swoistość słownictwa czy wpływy wschodniosłowiańskie na polszczyznę Kresów południowo-wschodnich, jest także świadectwem ludzi i czasów, które bezpowrotnie przeminęły.

Spis treści:

 • Wstęp
 • Informatorzy o wsiach
 • Informatorzy
 • Skróty i znaki
 • Słownik
 • Indeks
 • Summary

Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy

 • Kod Produktu: Słownictwo gwarowe przesiedleńców z Ukrainy
 • Dostępność: 27
 • 40,00zł

 • Bez podatku: 40,00zł