• Agnieszka Wełpa, Językowe komunikowanie uczuć
Agnieszka Wełpa, Językowe komunikowanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, Kraków 2014, 440 s.

Monografia Językowe komunikowanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur przedstawia analizę warstwy językowej tekstów folkloru zbieranych w wiekach XIX i XX, a następnie wydanych drukiem. Wstępne rozdziały przybliżają historię i gwary Warmii i Mazur, dzieje gromadzenia pieśni ludowych oraz ich wyróżniki. Ponadto prezentują stan badań nad emocjami w językoznawstwie polskim i założenia metodologiczne wraz z charakterystyką źródeł, zasad opracowania materiału oraz ogólnej budowy rozdziału.

W książce prezentowane są konstrukcje składniowe (z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami) oraz frazeologizmy służące informowaniu o emocjach w tekstach gwarowych na terenie pozostającym przez wieki poza granicami Polski, ale zamieszkanym w dużej części przez ludność polskojęzyczną. Analizie poddano uczucia pozytywne i negatywne, wśród których znalazły się: miłość, sympatia, radość, nadzieja, współczucie, tęsknota, smutek, rozpacz, wstyd, strach, zazdrość, gniew, pogarda, nienawiść.
Po części analitycznej następuje podsumowanie rejestrujące konstrukcje składniowe używane do opisu emocji w pieśniach oraz wnioski odwołujące się do ludowego postrzegania emocji. Do pracy dołączono wykaz wsi i miejscowości wraz z powiatami oraz obszerną literaturę.
Niewiele jest prac materiałowych analizujących emocje i uczucia wyrażane w pieśniach ludowych. Nikt dotychczas nie opisał wyrażonych językowo uczuć w pieśniach z terenu Warmii i Mazur. (...) Autorka wykazała, że język werbalny utrwalony w pieśniach jest źródłem wiedzy o człowieku, jego uczuciach, pragnieniach i emocjach, a zawarte w nim treści są składnikiem świadomości całej zbiorowości społecznej. prof. dr hab. Maria Biolik

Książka (...) po pierwsze umożliwia poznanie i opis pewnego fragmentu polskiej kultury ludowej, po drugie jest pracą o charakterze interdyscyplinarnym podejmującą ponadto centralny problem teoretyczny relacji język : kultura, po trzecie odznacza się bogactwem materiałowym i doskonałym warsztatem metodologicznym, po czwarte zaś wypełnia lukę, jaka istnieje w tym zakresie w polskim językoznawstwie. prof. dr hab. Halina Kurek

Agnieszka Wełpa, Językowe komunikowanie uczuć

  • Kod Produktu: Agnieszka Wełpa, Językowe komunikowanie uczuć
  • Dostępność: 33
  • 20,00zł

  • Bez podatku: 20,00zł